PŘIHLÁŠENÍ
Login:
Heslo:
Jste-li členem spolku a nemáte zřízený uživatelský účet kontaktujte administrátora či některého člena výboru.
ZA POZLOVICE z.s.

Položky ke stažení

Zde najdete položky ke stažení k problematice, kterou se zabývá činnost spolku.

pdf Vyjádření k oznámení záměru - Frank Bold [PDF]

pdf Příloha k vyjádření spolku ZA POZLOVICE z.s. [PDF]

zip Rámcové posouzení záměru - Ing. Hedvika Psotová [ZIP]

pdf Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz - Doc. Dr. Ing. Alena Salašová [PDF]

pdf Vzor vyjádření k EIA VVN pro občana [PDF]

zip Alternativní návrh spolku - vedení VVN - varianty a komentář [ZIP]

pdf Alternativní návrh spolku - vedení VVN - komentáře k vedení [PDF]

pdf Alternativní návrh spolku - vedení VVN - kabelová varianta 1 [PDF]

pdf Alternativní návrh spolku - vedení VVN - kabelová varianta 2 [PDF]

pdf Alternativní návrh spolku - vedení VVN - kabelová varianta 3 [PDF]

pdf Alternativní návrh spolku - vedení VVN - nadzemní varianty [PDF]

pdf [ARCHIV] Petice NE VVN v Luhačovickém zálesí - 5 podpisů [PDF]

pdf [ARCHIV] Petice NE VVN v Luhačovickém zálesí - 30 podpisů [PDF]

pdf [ARCHIV] Petice NE VVN v Luhačovickém zálesí [PDF]

pdf [ARCHIV] Manuál k petici [PDF]

pdf Stanovy spolku Za Pozlovice [PDF]

pdf Zápis ze zasedání členské schůze 26.3.2017 [PDF]