PŘIHLÁŠENÍ
Login:
Heslo:
Jste-li členem spolku a nemáte zřízený uživatelský účet kontaktujte administrátora či některého člena výboru.
ZA POZLOVICE z.s.

Občanské sdružení Za Pozlovice Vás vítá

Vítáme Vás na stránkách občanského sdružení Za Pozlovice, kde můžete najít nejnovější události z činnosti spolku.

Novinky

Odpověď na dotaz Úřadu Městyse Pozlovice
7.2.2018 - Pavel Žmolík
Níže v odkazu naleznete odpověď předsedy spolku na dotaz z Úřadu Městyse Pozlovice ze dne 31.1.2018
Dotaz pro spolek z Úřadu Městyse Pozlovice
7.2.2018 - Pavel Žmolík
Dne 31.1.2018 byl předsedovi spolku doručen dopis z Úřadu Městyse Pozlovice ohledně činnosti člena spolku. K přečtení níže.
Odpověď hejtmana ZK Jiřího Čunka na petici
12.12.2017 - Pavel Žmolík
V odkazu níže si můžete přečíst odpověď hejtmana Zlínského kraje na petici směřovanou do jeho rukou a kterou podepsalo téměř 4000 občanů!
Námi navržené varianty vedení VVN
1.12.2017 - Pavel Žmolík
Po předání petice na úřadě Zlínského kraje jsme připravili různé varianty řešení vedení VVN, které je, dle našeho názoru, daleko vhodnější a šetrnější, byť nákladnější, pro naši lokalitu.
U všech navržených variant je přesunuta poloha trafostanice do nezastavěné a okrajové části k.ú. Pozlovice, nikoli téměř do jeho středu.
Přestože námi navrhované trasy a technologie vedení je nákladnější, je třeba pamatovat na to, že daná investice je plánována na životnost minimálně 80let, proto by ji neměla ovlivnit jen co nejlevnější cena, protože bychom měli krajinu zachovat v co nejlepším stavu i pro naše potomky!
Níže si můžete stáhnout v archivu námi vypracované varianty včetně komentáře. Jednotlivě jsou tyto návrhy i v kategorii Ke stažení
Předání petice proti stavbě VVN
3.11.2017 - Pavel Žmolík
V pondělí 30. 10. 2017 jsme předali petici do rukou hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka. Předání proběhlo v rámci programu rady Zlínského kraje, na kterou nás pozval náměstek hejtmana Josef Zicha. Hejtman a rada se seznámili s obsahem petice a požadavkem na CITLIVÉ ZACHÁZENÍ s krajinou Luhačovického Zálesí. Na toto jednání navážou další společná jednání, na kterých budeme řešit podrobnosti našich výhrad. Hejtman zahájí jednání se společností E-ON s cílem vyvolání diskuze o budoucí podobě stavby.
Záznam z přednášky EGU Brno
16.10.2017 - Pavel Žmolík
níže v odkaze si můžete prohlédnout námi pořízený záznam z přednášky EGÚ Brno a následné diskuse ze dne 10.10.2017 v Pozlovicích
Otázky pro EGÚ Brno
8.10.2017 - Pavel Žmolík
V odkazu níže si můžete prohlédnout seznam otázek, které jsme položili společnosti EGÚ Brno a které by měly být zodpovězeny na veřejné prezentaci v úterý 10.10.2017 v 17h ve víceúčelovém sále ÚM Pozlovice, Hlavní 51, Pozlovice.
Účast přislíbili i statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje p. Josef Zicha a poslanec PČR Ludvík Hovorka.
Svou přítomnost potvrdili také zástupci Českého rozhlasu Zlín.
Dejte také svou účastí najevo zájem o tuto problematiku a prezentujte svůj postoj k připravované stavbě VVN.
Děkujeme za podporu!
Přednáška EGÚ Brno - dotazy
20.9.2017 - Pavel Žmolík
Připravujeme se na jednání, přednášku, o VVN se společností EGÚ Brno, jednou ze dvou společností v ČR, která je oprávněna pracovat s daty od energetických společností(e.on).
Setkání by se mělo uskutečnit v sále Městyse Pozlovice. Datum byl zatím stanoven na 10.10.2017, nicméně může dojít k úpravě.
Na jednání by měly zaznít zásadní otázky ohledně plánovaného vedení VVN a odpovědi na otázky, které EGÚ obdrží v dostatečném předstihu, aby se na ně mohli odborníci připravit.
Pokud máte nějaké otázky, neváhejte je přeposlat buď někomu z výboru spolku, nebo přímo na mestys@pozlovice.cz
Budeme se těšit na Vaši účast!
Jednání na půdě Zlínského kraje
11.9.2017 - Pavel Žmolík
Jednáme s náměstkem hejtmana Josefem Zichou, který má v gesci strategický rozvoj a územní plánování, o termínu a způsobu PŘEDÁNÍ PETICE. Připravujeme se na jednání na půdě Zlínského kraje, kde budou prezentovány a projednány NAŠE POSTOJE k připravované stavbě, která NENÁVRATNĚ POŠKODÍ krajinu v Luhačovickém Zálesí. V rámci jednání bude stanoven i termín pro předání petice důstojným způsobem do rukou hejtmana Zlínského kraje.
Petici podpořilo již přes 3000 lidí!
11.9.2017 - Pavel Žmolík
Při dosavadním sčítání podpisových archů můžeme konstatovat, že k dnešnímu dni přes 3000 lidí si nepřeje stavbu VVN v Luhačovickém Zálesí. Petice ale stále pokračuje. Můžete nás kdykoliv podpořit a to buď na petičních místech nebo korespondenčně.
Děkujeme všem za vyjádřenou podporu!