PŘIHLÁŠENÍ
Login:
Heslo:
Jste-li členem spolku a nemáte zřízený uživatelský účet kontaktujte administrátora či některého člena výboru.
ZA POZLOVICE z.s.

Občanské sdružení Za Pozlovice Vás vítá

Vítáme Vás na stránkách občanského sdružení Za Pozlovice, kde můžete najít nejnovější události z činnosti spolku.

Novinky

Závěr zjišťovacího řízení EIA - VVN
20.9.2018 - Pavel Žmolík
V odkazu níže si můžete přečíst odpověď Krajského úřadu ohledně závěrů zjišťovacího řízení EIA. Dobrou zprávou je, že dle předpokladů řízení EIA bude i nadále pokračovat, kdy oznamovatel, tedy E.ON bude vypracovávat podrobnou dokumentaci připravované stavby. Děkujeme všem, kteří také zaslali svá stanoviska Krajskému úřadu.
Vyjádření spolku ke zveřejněnému záměru EIA VVN 2x110 kV Slavičín-Slušovice
5.9.2018 - Pavel Žmolík
V sekci ke stažení naleznete vyjádření spolku k záměru VVN, stejně jako krajinářské studie, či vyjádření obcí Provodov, Zádveřice - Raková, Podhradí a Dolní Lhota v zastoupení advokátní kanceláře Frank Bold
Vyjádření obačana ke zveřejněnému záměru EIA VVN 2x110 kV Slavičín-Slušovice
23.8.2018 - Pavel Žmolík
Níže v příloze Vám přikládáme vzor vyjádření k záměru EIA k chystanému vedení VVN.
Pokud se záměrem nesouhlasíte, máte možnost tento nesouhlas jako občané dotčených území zaslat na Krajský úřad Zlínského kraje(viz hlavička dokumentu) do 4.9.2018.
Vzor si stáhněte do počítače, upravte dle Vašich potřeb, vyplňte Vaše jméno a adresu, vytiskněte a zašlete na Krajský úřad na adresu uvedenou v dokumentu.
Čím více nesouhlasných stanovisek se sejde, tím větší váhu budou pro krajské úředníky mít. Děkujeme za podporu!
EIA stavby VVN zveřejněna
6.8.2018 - Pavel Žmolík
Na státním portálu Cenia byl zveřejněn záměr EIA stavby VVN Slavičín - Slušovice. Na níže přiloženém odkazu má každý možnost si materiály prostudovat. Spolek Za Pozlovice se bude přihlašovat do zjišťovacího řízení s možností podávání námitek k danému záměru. Máte-li ke stavbě své námitky a připomínky, lze je uplatnit právě přes spolek a můžete je zaslat emailem kterémukoliv členu výboru spolku. Děkujeme za podporu!
Odpověď na dotaz Úřadu Městyse Pozlovice
7.2.2018 - Pavel Žmolík
Níže v odkazu naleznete odpověď předsedy spolku na dotaz z Úřadu Městyse Pozlovice ze dne 31.1.2018
Dotaz pro spolek z Úřadu Městyse Pozlovice
7.2.2018 - Pavel Žmolík
Dne 31.1.2018 byl předsedovi spolku doručen dopis z Úřadu Městyse Pozlovice ohledně činnosti člena spolku. K přečtení níže.
Odpověď hejtmana ZK Jiřího Čunka na petici
12.12.2017 - Pavel Žmolík
V odkazu níže si můžete přečíst odpověď hejtmana Zlínského kraje na petici směřovanou do jeho rukou a kterou podepsalo téměř 4000 občanů!
Námi navržené varianty vedení VVN
1.12.2017 - Pavel Žmolík
Po předání petice na úřadě Zlínského kraje jsme připravili různé varianty řešení vedení VVN, které je, dle našeho názoru, daleko vhodnější a šetrnější, byť nákladnější, pro naši lokalitu.
U všech navržených variant je přesunuta poloha trafostanice do nezastavěné a okrajové části k.ú. Pozlovice, nikoli téměř do jeho středu.
Přestože námi navrhované trasy a technologie vedení je nákladnější, je třeba pamatovat na to, že daná investice je plánována na životnost minimálně 80let, proto by ji neměla ovlivnit jen co nejlevnější cena, protože bychom měli krajinu zachovat v co nejlepším stavu i pro naše potomky!
Níže si můžete stáhnout v archivu námi vypracované varianty včetně komentáře. Jednotlivě jsou tyto návrhy i v kategorii Ke stažení
Předání petice proti stavbě VVN
3.11.2017 - Pavel Žmolík
V pondělí 30. 10. 2017 jsme předali petici do rukou hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka. Předání proběhlo v rámci programu rady Zlínského kraje, na kterou nás pozval náměstek hejtmana Josef Zicha. Hejtman a rada se seznámili s obsahem petice a požadavkem na CITLIVÉ ZACHÁZENÍ s krajinou Luhačovického Zálesí. Na toto jednání navážou další společná jednání, na kterých budeme řešit podrobnosti našich výhrad. Hejtman zahájí jednání se společností E-ON s cílem vyvolání diskuze o budoucí podobě stavby.
Záznam z přednášky EGU Brno
16.10.2017 - Pavel Žmolík
níže v odkaze si můžete prohlédnout námi pořízený záznam z přednášky EGÚ Brno a následné diskuse ze dne 10.10.2017 v Pozlovicích